فرم استعلام قیمت جک و پاوریونیت


تکفاز سه فاز

برق تک فاز صرفا برای آسانسورهای سه نفره با حداکثر جابجایی 12/5 متر (به صورت 2 به 1 غیر مستقیم) با حداکثر سرعت 0.3 متر بر ثانیه امکان پذیر می باشد

مسافری باری تخت بر خودروبر
کمتر از 120 استارت 200 تا 250 استارت 250 تا 300 استارت
معمولی و خشک نیمه رطوبتی رطوبتی و شرجی بالا
تزینات ام دی اف کفپوش تک درب استیل کف سنگ دو درب شیشه ای

این قسمت برای آسانسورهای باری یا خودروبر تکمیل گردد.

روش اجرای سیستم

از کنار از کنار دوبل از زیر از زیر دوبل
یک تکه دوبل
در صورت داشتن ارتفاع جابجایی بیش از 14 متر به صورت غیر مستقیم و جابجایی بیش از 7 متر به صورت مستقیم از گزینه جک دوتکه استفاده نمایید.
دو مرحله سه مرحله

اطلاعات مربوط به سفارش کارسلینگ

T125 T16 T9